__\/__ _          _ __       _ _ 
|___ /(_)         | |/ /      | |(_)
  / / _  __ _  __ _  | ' / _ __ __ _ | | _ 
 / / | | / _` | / _` |  | < | '__|/ _` || || |
 / /__ | || (_| || (_| |  | . \ | | | (_| || || |
/_____||_| \__, | \__,_|  |_|\_\|_|  \__,_||_|| |
      __/ |               _/ |
      |___/               |__/ 


Wiki

Kazalo
 1. Linux
  1. Apache
   1. Lastni certifikati
   2. Reverse proxy
   3. Strani brez index
  2. Asterisk
   1. Predvajanje lastnih datotek
  3. CA certifikati
  4. KDE barve
 2. Omrežja
  1. CCNAv7
   1. CCNA1
    1. 01 Delitev omrežij
   2. CCNA2
    1. 01 Osnovne nastavitve naprav
   3. CCNA3
   4. Mikrotik
   5. Operacijski sistemi
    1. Proxmox
     1. Po namestitvi
   6. Domov

   Predpostavke

   Nastavljen mora biti osnovni Apache strežnik ter vsaj začasno spletno stran ter na strežniku morate imeti dostop do certifikatov za domeno (.crt (javni ključ) in .key (zasebni ključ))

   Apache mora imeti omogočen modul SSL. Omogočiš ga s spodnjim ukazom:

   a2enmod ssl

   Apache konfiguracija

   Ustvari novo datoteko v mapi /etc/apache2/sites-available/ s končnico .conf.

   Primer datoteke (narejen za domeno test.kralj):

   <VirtualHost *:80>
     # domena, hostname
     ServerName test.kralj
     # pot do spetne strani
     #DocumentRoot /var/www/html/
   
     # preusmeritev na HTTPS
     Redirect permanent / https://test.kralj/
   
     ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
     CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
   </VirtualHost>
   
   <VirtualHost *:443>
     # domena, hostname
     ServerName test.kralj
     # pot do spetne strani
     DocumentRoot /var/www/html/
   
     ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
     CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
   
     SSLEngine on
     SSLOptions +StrictRequire
     # pot do javnega ključa
     SSLCertificateFile /var/www/certs/test.kralj.crt
     # pot da zasebnega ključa
     SSLCertificateKeyFile /var/www/certs/test.kralj.key
   </VirtualHost>

   Da konfiguracijo omogočite, moraš zagnati spodnji ukaz:

   $ a2ensite ime_datoteke # POZOR! ime_datoteke daš brez .conf, ker razlogi :D