__\/__ _          _ __       _ _ 
|___ /(_)         | |/ /      | |(_)
  / / _  __ _  __ _  | ' / _ __ __ _ | | _ 
 / / | | / _` | / _` |  | < | '__|/ _` || || |
 / /__ | || (_| || (_| |  | . \ | | | (_| || || |
/_____||_| \__, | \__,_|  |_|\_\|_|  \__,_||_|| |
      __/ |               _/ |
      |___/               |__/ 


Wiki

Kazalo
 1. Linux
  1. Apache
   1. Lastni certifikati
   2. Reverse proxy
   3. Strani brez index
  2. Asterisk
   1. Predvajanje lastnih datotek
  3. CA certifikati
  4. KDE barve
 2. Omrežja
  1. CCNAv7
   1. CCNA1
    1. 01 Delitev omrežij
   2. CCNA2
    1. 01 Osnovne nastavitve naprav
   3. CCNA3
   4. Mikrotik
   5. Operacijski sistemi
    1. Proxmox
     1. Po namestitvi
   6. Domov

   Čemu

   Velikokrat želiš gostiti več storitev, ki se nahajajo na istih vratih (portih). Če imaš gej administratorja (človek ni omembe vreden) ti bo pustil odpreti samo eno ali dvoje vrat. Zato moraš nekako vse storitve spravit na ena vrata. Velikokrat se uporablja v povezavi s poddomenami (pod1.primer.si, pod2.primer.si) lahko pa tudi z potmi (primer.si/pot1, primer.si/pot2).

   Omogočanje modulov

   Za omogočanje reverse proxija moramo omogočiti 2 modula: proxy in proxy_http.

   $ a2enmod proxy
   $ a2enmod proxy_http

   Ko modula omogočite, moraš ponovno zagnati Apache strežnik:

   $ systemctl restart apache2

   Proxianje poddomen

   Spodaj je primer Apache konfiguracije za različne poddomene. V tem primeu je uporabljena glavna domena primer.si ter poddomeni pod1.primer.si in pod2.primer.si. Primer sklepa, da imamo storitvi dostopni na IP naslovih 10.10.10.3 in 10.10.10.4.

   # pod1.primer.si
   <VirtualHost *:80>
     ServerName pod1.primer.si
   
     ProxyPass "/" "http://10.10.10.3"
     ProxyPassReverse "/" "http://10.10.10.3"
   </VirtualHost>
   
   # pod2.primer.si
   <VirtualHost *:80>
   
     ServerName pod2.primer.si
   
     ProxyPass "/" "http://10.10.10.4"
     ProxyPassReverse "/" "http://10.10.10.4"
   </VirtualHost>

   Proxianje poti

   Spodaj je primer Apache konfiguracije za različne poti. Za ta primer načeloma ne potrebujemo domene, lahko direktno preko IP naslova proxija, vendar bom tudi tukaj uporabil domeno primer.si. Kot primer poti sta uporabljeni /pot1 in /pot2. Primer sklepa, da imamo storitvi dostopni na lokalnem IP naslovu na vratih 81 in 82.

   <VirtualHost *:80>
     ServerName primer.si
   
     # pot1
     ProxyPass "/pot1" "http://127.0.0.1:81"
     ProxyPassReverse "/pot1" "http://127.0.0.1:81"
   
     # pot2
     ProxyPass "/pot2" "http://127.0.0.1:82"
     ProxyPassReverse "/pot2" "http://127.0.0.1:82"
   
     # Primer, če je "/" hostan na proxy strežniku (ni priporočljivo)
     DocumentRoot /var/www/html
   
   </VirtualHost>