__\/__ _          _ __       _ _ 
|___ /(_)         | |/ /      | |(_)
  / / _  __ _  __ _  | ' / _ __ __ _ | | _ 
 / / | | / _` | / _` |  | < | '__|/ _` || || |
 / /__ | || (_| || (_| |  | . \ | | | (_| || || |
/_____||_| \__, | \__,_|  |_|\_\|_|  \__,_||_|| |
      __/ |               _/ |
      |___/               |__/ 


Wiki

Kazalo
 1. Linux
  1. Apache
   1. Lastni certifikati
   2. Reverse proxy
   3. Strani brez index
  2. Asterisk
   1. Predvajanje lastnih datotek
  3. CA certifikati
  4. KDE barve
 2. Omrežja
  1. CCNAv7
   1. CCNA1
    1. 01 Delitev omrežij
   2. CCNA2
    1. 01 Osnovne nastavitve naprav
   3. CCNA3
   4. Mikrotik
   5. Operacijski sistemi
    1. Proxmox
     1. Po namestitvi
   6. Domov

   Potrebni moduli

   $ a2enmod rewrite

   Virtual host konfiguracija

   <Directory /var/www/wordpress>
     AllowOverride All
   </Directory>
   
   # Dodatna konfiguracija (virtual host, ...)

   .htaccess

   V to datoteko se vpišejo pravila, specifična za vsak skupek programske opreme, spodaj bom naštel nekaj najbolj pogostih. Nahaja se v korenu imenika spletne aplikacije. Primer: če imamo Wordpress v imeniku /var/www/wordpress, potem ustvarimo datoteko /var/www/wordpress/.htaccess.

   Wordpress

   Ustvarimo prazno datoteko, wordpress jo izpolni sam.

   Nextcloud

   Pri Nextcloudu je zgodba nekoliko lažja. V datoteko config.php dodajte vnos 'htaccess.RewriteBase' => '/'.

   Pozor! Namesto / vnesite imenik, na katerem se nahaja Nextcloud. Če do njega dostopate preko naslova example.com/nextcloud, notri vpišete /nextcloud.