__\/__ _          _ __       _ _ 
|___ /(_)         | |/ /      | |(_)
  / / _  __ _  __ _  | ' / _ __ __ _ | | _ 
 / / | | / _` | / _` |  | < | '__|/ _` || || |
 / /__ | || (_| || (_| |  | . \ | | | (_| || || |
/_____||_| \__, | \__,_|  |_|\_\|_|  \__,_||_|| |
      __/ |               _/ |
      |___/               |__/ 


Wiki

Kazalo
 1. Linux
  1. Apache
   1. Lastni certifikati
   2. Reverse proxy
   3. Strani brez index
  2. Asterisk
   1. Predvajanje lastnih datotek
  3. CA certifikati
  4. KDE barve
 2. Omrežja
  1. CCNAv7
   1. CCNA1
    1. 01 Delitev omrežij
   2. CCNA2
    1. 01 Osnovne nastavitve naprav
   3. CCNA3
   4. Mikrotik
   5. Operacijski sistemi
    1. Proxmox
     1. Po namestitvi
   6. Domov

   Kaj s tem pridobimo? Velikokrat bi potreboval lokalne certifikate, vendar brskalniki kričijo, da niso varni. Brskalniku lahko dodamo javni ključ CA certifikata, s tem brskalnik zaupa ključem, ki so podpisanim z zasebnim CA ključem.

   Ustvarjanje CA certifikata

   Ustvarimo zasebni CA ključ:

   openssl genrsa -des3 -out CA.key 4096

   Izpis:

   Generating RSA private key, 4096 bit long modulus (2 primes)
   ............................++++
   ...++++
   e is 65537 (0x010001)
   Enter pass phrase for CA.key: # vnesite geslo, s katerim zaščiti certifikat
   Verifying - Enter pass phrase for CA.key: # ponovno vnesite geslo

   Zatem ustvarimo javni CA ključ:

   openssl req -x509 -new -nodes -key CA.key -sha256 -days 3650 -out CA.pem
   # -days  veljavnost certifikata v dnevih
   # -key   CA zasebni ključ

   Izpis:

   Enter pass phrase for CA.key:
   You are about to be asked to enter information that will be incorporated
   into your certificate request.
   What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
   There are quite a few fields but you can leave some blank
   For some fields there will be a default value,
   If you enter '.', the field will be left blank.
   -----
   Country Name (2 letter code) [XX]: # Slovenija: SI
   State or Province Name (full name) []: # Slovenia
   Locality Name (eg, city) [Default City]: # Kamnik
   Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]: # Ziga Kralj Ltd (POZOR! Ž-ji so sfukani)
   Organizational Unit Name (eg, section) []: # ponavadi prazno
   Common Name (eg, your name or your servers hostname) []: # Ime, ki se ti npr. pokaže v brskalniku
   Email Address []:

   Ustvarjanje certifikatov za strani

   Ustvarjanje zasebnega ključa:

   openssl genrsa -out test.kralj.key 4096
   # -out  ime datoteke, ponavadi se nastavi na ime gostitelja (domeno)

   Nato ustvarimo CSR (Certificate signing request - zahtevek za podpis certifikata):

   openssl req -new -key test.kralj.key -out test.kralj.csr

   Izpis:

   You are about to be asked to enter information that will be incorporated
   into your certificate request.
   What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
   There are quite a few fields but you can leave some blank
   For some fields there will be a default value,
   If you enter '.', the field will be left blank.
   -----
   Country Name (2 letter code) [XX]: # Slovenija - SI
   State or Province Name (full name) []: # Slovenia
   Locality Name (eg, city) [Default City]: # Kamnik
   Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]: # Žiga Kralj Ltd
   Organizational Unit Name (eg, section) []:
   Common Name (eg, your name or your servers hostname) []: # test.kralj
   Email Address []: # ziga@eposta.kralj
   
   Please enter the following 'extra' attributes
   to be sent with your certificate request
   A challenge password []: # ustvarite geslo (geslo se vidi!!)
   An optional company name []: # Žiga Kralj Ltd

   Sedaj moramo zahtevek odobriti, vendar za to najprej potrdimo moramo ustvariti konfiguracijsko datoteko. Spodaj je primer konfiguracijske datoteke (test.kralj.ext):

   authorityKeyIdentifier=keyid,issuer
   basicConstraints=CA:FALSE
   keyUsage=digitalSignature, nonRepudiation, keyEncipherment, dataEncipherment
   subjectAltName=@alt_names
   
   [alt_names]
   DNS.1 = test.kralj

   Sedaj podpišemo certifikat:

   openssl x509 -req -in test.kralj.csr -CA CA.pem -CAkey CA.key -CAcreateserial -out test.kralj.crt -days 3650 -sha256 -extfile test.kralj.ext
   
   # -in     CSR zahtevek
   # -CA     CA javni ključ
   # -CAkey   CA zasebni ključ
   # -extfile  konfiguracijska datoteka
   # -out    izhodna datoteka

   Izpis:

   Signature ok
   subject=C = SI, ST = Slovenia, L = Kamnik, O = Ziga Kralj Ltd, CN = test.kralj, emailAddress = ziga@eposta.kralj
   Getting CA Private Key
   Enter pass phrase for CA.key: # vnesite geslo CA ključa

   Ustvarjene datoteke, ki so potrebne za strežnik

   Ko naredimo vse zgornje korake, imamo kar nekaj datotek. Potrebujemo datoteki s končnico .crt in .key.

   Povezani članki

   [[Apache/Lastni certifikati]]