__\/__ _          _ __       _ _ 
|___ /(_)         | |/ /      | |(_)
  / / _  __ _  __ _  | ' / _ __ __ _ | | _ 
 / / | | / _` | / _` |  | < | '__|/ _` || || |
 / /__ | || (_| || (_| |  | . \ | | | (_| || || |
/_____||_| \__, | \__,_|  |_|\_\|_|  \__,_||_|| |
      __/ |               _/ |
      |___/               |__/ 


Wiki

Kazalo
 1. Linux
  1. Apache
   1. Lastni certifikati
   2. Reverse proxy
   3. Strani brez index
  2. Asterisk
   1. Predvajanje lastnih datotek
  3. CA certifikati
  4. KDE barve
 2. Omrežja
  1. CCNAv7
   1. CCNA1
    1. 01 Delitev omrežij
   2. CCNA2
    1. 01 Osnovne nastavitve naprav
   3. CCNA3
   4. Mikrotik
   5. Operacijski sistemi
    1. Proxmox
     1. Po namestitvi
   6. Domov

   Zamenjava repozitorija v comunity

   # Odstrani komercialni repozitorij
   sed -i "s/^deb/\#deb/" /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
   apt-get update
   
   # Dodaj Proxmoxov Community repozitorij
   echo "deb http://download.proxmox.com/debian/pve $(grep "VERSION=" /etc/os-release | sed -n 's/.*(\(.*\)).*/\1/p') pve-no-subscription" > /etc/apt/sources.list.d/pve-no-enterprise.list
   apt-get update
   
   # Odstrani opozorilo, da nimaš kupljene Enterprise verzije
   echo "DPkg::Post-Invoke { \"dpkg -V proxmox-widget-toolkit | grep -q '/proxmoxlib\.js$'; if [ \$? -eq 1 ]; then { echo 'Removing subscription nag from UI...'; sed -i '/data.status/{s/\!//;s/Active/NoMoreNagging/}' /usr/share/javascript/proxmox-widget-toolkit/proxmoxlib.js; }; fi\"; };" > /etc/apt/apt.conf.d/no-nag-script
   apt --reinstall install proxmox-widget-toolkit